بدترین نمره مالیات بر سیگار برای ایران

75

شبکه خبر- 25 خرداد 98- 16:00| محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات با انتقاد از وضعیت نابسامان دخانیات در کشور، گفت: امسال در کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات، بدترین نمره مالیات به سیگار در دنیا را به ایران دادند.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده