سخنرانی مولانا بهزاد فقهی | تحکیم نظام سیاسی

659

گزیده سخنان مولانا بهزاد فقهی در بیست و هشتمین همایش فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان | موضوع: تحکیم نظام سیاسی در امر به معروف و نهی از منکر

سنت دانلود
سنت دانلود 478 دنبال کننده