معرفی درس اصول جراحی در دندانپزشکی

777
توجه:این ویدیو شامل تصاویری هست که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد بخش کوتاهی از درس اصول جراحی در دندانپزشکی// ارائه توسط دکتر سمیعی راد جراح فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد// مشاهده کامل این درس در سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی به آدرس lms.mums.ac.ir امکان پذیر می باشد.
pixel