مراسم استقبال از افتخار آفرینان تیراندازی در مسابقات دانشجویان جهان از شبکه۳

41