واکنش کمیته پزشکی فدراسیون به کرونایی شدن بازیکنان

104
عضو کمیته پزشکی فدراسیون: در صورتی که ۲۵ درصد از اعضا تیم مبتلا یه بیماری بشوند اعمال قرنطینه مد نظر قرار خواهد گرفت.
کلاکت اسپرت 11.8 هزار دنبال کننده
pixel