اجرای گروه سرود شهید پایدار در مراسم ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار

143

اجرای زیبا گروه سرود شهید پایدار در مراسم ولادت امام حسین وروز پاسدار مربی گروه حاج ایمان عباس زاده