زینب دوید،دست به سر داغ بر جگر

434

«ابراهیم سنایی» مهمان برنامه دو خط روضه در شبکه رسانه ای صف غزلی به گویش لری تقدیم به سید و سالار شهیدان کرد.