داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

قصر حبابی،قسمت یازدهم باورهای منطقی و غیر منطقی در ازدواج

39

زن خوب کارهای منزل را انجام می دهد و شوهر خوب وظایف بیرون را آیا این باور درست است؟ قصر حبابی، باورهای منطقی و غیر منطقی در ازدواج سید مهدی طباطبایی فر مدرس و مشاور خانواده برای تهیه دوره و ارتباط با ما نامتان را به شماره ۰۹۳۶۲۱۵۹۰۹۵ پیامک کنید، تا شماره بخش های مربوطه برای شما ارسال شود سپس برای اطلاعات بیشتر با مسوول آموزش تماس بگیرید