شهیدمحمدرضا قلندری

85

فرزند : قدرت الله عضویت : بسیجی تاریخ شهادت : 1364/11/26 محل شهادت : جزیره مجنون نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم تانک به دکل دیده بانی محل خدمت : دیده بانی مزار: گلزارشهدای امامزاده علی اکبر چیذر http://63khatam.ir/