تزریق وریدی برای گاو و گوساله ها

1,532
بعضی وقتها لازم است تا دامدار خودش بتواند تزریقات را که جزویی از عملیات پرورش دام محسوب می شود را انجام دهد ،این ویدئو این مهم را به خوبی آموزش می دهد .
pixel