معرفی دوره جامع ثروتمندان بورس

17
عنوان: دوره جامع ثروتمندان بورس مدت دوره: 120 ساعت نحوه برگزاری: آنلاین روز و ساعت: دوشنبه ها - ساعت 16 الی 20 مدرسین: آقایان کجوری و علیمرادی شهریه: 45.000.000 ریال نحوه پرداخت: اقساط 3 ماهه مزایای دوره: سیگنالدهی و کوچینگ در حین و پس از اتمام دوره/اعطای گواهینامه از وزارت صمت صدای مشاوره: 02634164264 اینستا: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/btc_rayanegan/ وبسایت: http://edu.rayanegan.com/
pixel