استراتژی های بازاریابی کسب و کارهای کوچک بعد از کرونا (لایو اینستاگرامی)

12
در این ویدیو دکتر محمد فاریابی با مهندس محمدرضا انبیایی، دبیر کل انجمن مدیریت راهبردی ایران در خصوص استراتژی های بازاریابی کسب و کارهای کوچک بعد از کرونا در لایو اینستاگرامی به گفت و گو می پردازد.
pixel