زبان انگلیسی برای کودکان

701

در این ویدئو جمله "از آشنایی شما خوشحالم"Nice to meet you را یاد میگیرید. این جمله در انگلیسی زمانی بکار میرود که برای اولین بار کسی را ملاقات کرده اید درست مثل فارسی که همین جمله را بکار میبریم.

enkids
enkids 42 دنبال کننده