ایها الخادمون للحسین الشهید...

256

ایها الخادمون للحسین الشهید... (تقدیر از مهمان نوازی ملت عراق در ایام اربعین ، خطاب به خادمان مواکب در مسیر پیاده روی اربعین)

مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8