جشن قهرمانی تیم والیبال در بین مدارس منطقه 3 تهران

238
تیم والیبال دبیرستان دوره اول دانش قلهک توانست مقام قهرمانی در بین مدارس منطقه 3 را کسب نماید. تشویق و تجلیل از تیم قهرمان والیبال 19 آذر 1396 برگزار شد
pixel