بی باکی در حیات وحش - نیش دردناک مورچه گاوکُش!

2,048
حشره ای که به نام مورچه مخملی نامیده شده در حقیقت نوعی زنبور بدون بال است که یکی از دردناکترین نیش را در بین حشرات جهان دارد. در حقیقت نیش این حشره به قدری دردناک است که نامش را گاوکُش گذاشته اند چون معتقدند می تواند یک گاو غول پیکر را به زمین بزند

Armita

3 ماه پیش
اوه دیوونه
pixel