تبلیغ جالب تویوتا - استفاده از گوشی هنگام رانندگی

237

به هنگام رانندگی از گوشی استفاده نکنید. وقتی شما هنگام رانندگی با گوشی کار می کنید، واقعا نمی تونید ببینید چی تو مسیرتون قرار داره

سی سرو
سی سرو 47 دنبال کننده