روایت آیت الله اراکی از واکنش آیت الله شبیری به نامه آیت الله یزدی

2,007

آیت الله اراکی در درس اخلاق مدرسۀ معصومیه با بیان اینکه آیت الله یزدی برای مقابله با سوءاستفاده از آیت الله شبیری به ایشان نامه نوشتند روایتی از واکنش این مرجع تقلید به نامه رئیس جامعه مدرسین را تشریح کرد.