گزارش آزادگان، قهرمانان وطن (خبرنگار : مهدی ستوده )

187
روایتی از صبر و ایستادگی و مقاومت آزادگان سرافراز در گزارش مهدی ستوده خبرنگار صدا و سیما
pixel