دعای ماه مبارك رمضان-اللهم ادخل علی اهل القبور السرور

27,134

در تعقیبات نمازهای ماه مبارك رمضان این دعا سفارش شده است.