شما حاضری فقط به عشق علی چی کارکنی؟

2,565

شما #فقط_به_عشق_علی چه کارخیری انجام می دهید؟

آرمان تی وی
آرمان تی وی 4.3 هزار دنبال کننده
یا...هو

یا...هو

5 ماه پیش
کاش به عشق علی یکم به هم رحم کنیم