کنایه مجری تلویزیون به ماجرای واردات موز با ارز دولتی

304

قبلاً جمشید بسم الله داشتیم الان جمشید استغفرالله داریم. نامه می نویسد، ارز دولتی می گیرد و موز وارد می کند.

roshangari@
roshangari@ 1.3 هزار دنبال کننده