بلافاصله قبل و بعد از عمل 5

1,659

ویدیو قبل و بعد از عمل بلافاصله پس از اتمام جراحی بینی دارای انحراف نیز میباشد که بصورت رایگان و تحت عمل زیبایی بینی انحراف بینی نیز اصلاح شده است.

pixel