ظریف تحریم شد، مدعی کاسه تحریم شکن ، خود تحریم شد

102
Ammariyun_ 8 دنبال کننده
pixel