دومین جشنواره هدف - غرفه مهندسی (برنامه نویسی)

25
p.iutschool400 1 دنبال‌ کننده
این ویدیو غرفه مهندسی دومین جشنواره هدف مجتمع اموزشی مدارس دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.
p.iutschool400 1 دنبال کننده
pixel