آموزش ساخت پرسش نامه الکترونیک

140

در این ویدئو جهت پیمایش آنلاین به ساخت فرم پرسش نامه آنلاین یا الکترونیک در محیط google docs پرداخته می شود و با نحوه ساخت بخش های مختلف این نوع پرسش نامه از زبان دکتر محسن مرادی آشنا می شود. آکادمی تحلیل آماری ایران www.analysisacademy.com