دادگاه درمان‌مدار برای معتادان

62
دادگاه درمان‌مدار به دنبال تقلیل مجازات‌های جسمی و روانی است و به نوعی معتاد را محکوم کرده تا برای انجام پروسه درمان در کمپ بماند این بدان معنا است که یک سیاست تشویقی و تنبیهی را در کنار یکدیگر قرار داده است‌
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 52 هزار دنبال کننده
pixel