ضد عفونی شهر بوشهر توسط منطقه پدافند هوایی جنوب

117
ضد عفونی شهر بوشهر توسط کارکنان و تجهیزات جنگ نوین منطقه پدافند هوایی جنوب علیه ویروس کرونا
pixel