خیالت راحت،خدا خیلی رحیمه!

3,809

وقتی خدا خیال بنده هاش رو راحت می کنه... اگه قبل از اینکه حق مردم رو بدی ،مردی،تکلیف پرونده ت چی میشه؟ رمضان 1398-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15306#s

pixel