مدیریت موفق سالنهای زیبایی از نظر دکتر مازیار میر

280
مدیریت موفق سالنهای زیبایی از نظر دکتر مازیار میر: سالن شما باید حس خوب و آرامش به مشتریان بدهد... مشتری باید از اینکه به سالن شما می آید حس خوب بگیرد... حس خوب باعث تمدید حضور و مراجعه ی مشتری میشود.... توجه کنید که ریز جزئیات است که میتواند شما را به اوج موفقیت برساند.... شما فکر کنید اینگونه موارد فرعی است. اما خیر.. رسیدگی به اموری که باعث نگهداری مشتری و مراجعه ی مجدد او میشود از اولویت های کاری شما باید محسوب گردد..... جهت دریافت مشاوره سالن های زیبایی خود با ما تماس بگیرید... (تلفن تماس 09125281952)
pixel