آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه هشتم (رويكرد نظري نظريه انتقادي)

283
در این جلسه که جلسه هشتم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، رویکرد نظری نظریه انتقادی با مباحثی همچون چیستی نظریه انتقادی، دو نوع جرم در نگاه ریچارد کوئینی، مفهوم خودخواهی و جرم در نگاه ویلم بونگر و تعریف، علل، شرایط، پیامد و راه‌حل‌های مسئله اجتماعی از نظر این رویکرد تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel