دموی پکیج Vray Man

10,143
Vivid Visual 117 دنبال‌ کننده

در این پکیج فرض بر آن شده است که کاربران بدون هیچگونه اطلاعات قبلی از ویری ( حتی از نصب نرم افزار ) این پکیج رو تهیه کرده اند. تمامی موارد و نکات از پایه در غالب پروژه ها آموزش داده شده و به مرور به مباحث اصلی و پیشرفته و تکنیکال میرسیم.

Vivid Visual 117 دنبال کننده
pixel