اثبات فرمول مجموع دنباله های حسابی

1,251

اثبات فرمول مجموع دنباله های حسابی

زیبا نما

1 سال پیش
عالی بود ممنون ازت
هواداران سوباسا خواهش می کنم
pixel