در آوردن صدای مفاصل ؛ صحیح یا غلط؟

633

در این ویدئو استاد احمد فاتح به این گزاره رایج پاسخ می دهند که آیا درآوردن صدای مفاصل باعث ضعف مفاصل در پیری می شود/شبکه سوم سیما/ برنامه طبیب***انجمن علمی طب سنتی ایران تنها انجمن مورد تایید وزارت بهداشت در حوزه طب سنتی ایرانی