رباتی که توانایی حرکت به تمامی جهت ها را دارد.

419
lecotorbat
lecotorbat 1 دنبال‌ کننده

رباتی که توانایی حرکت به تمامی جهت ها را دارد. پیشرفت در علم و تکنولوژی ما را در تلگرام دنبال کنید: t.me/@LECOTORBAT

lecotorbat
lecotorbat 1 دنبال کننده