کاترپیلار/ کنترل کامل ماشین آلات از داخل اطاق فرماندهی

287

با کنترل کامل دستگاه، از راه دور و یا از داخل اطاق فرماندهی و حذف اپراتور دستگاه، این امکان برای شما به وجود می آید که ایمنی و بهره وری از دستگاه را افزایش دهید.