مطبوعات، محرابی است برای پرستش خدا و خدمت به انسان

337
چند جمله ای از امام موسی صدر درباره نقش روزنامه نگار و خبرنگار و مطبوعات. برگرفته از سخنرانی «در پاسداشت آزادی» در کتاب «ادیان در خدمت انسان»
pixel