استانداردهای بین المللی کاربردی صادرات و واردات 1

512

با تدریس جناب اقای مهندس فرید غنی در محل اتاق بازرگانی زنجان