هرآنچه از بازی Borderlands 3 می دانیم

904

در این آیتم ویدیویی که بخشی از لودینک ۴۷ بود به ویژگی های بازی بوردرلندز ۳ پرداخته ایم.