خیزش حزب مستضعفین پابرهنه جهادی جوان بین المللی!

158

سخنان رَپِر مشهور آمریکایی توپاک شکور(خدایش از او راضی باشد) در ارتباط با ثروت کلیساهای آمریکا و غیراخلاقی بودن دین آمریکایی مبتنی بر سرمایه و سرمایه دار و لزوم تشکیل حزب انقلابی مستضعفین مبتنی بر جهاد!

گمنامان 64 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel