اولین تست انسانی واکسن کرونا

6,137

تست اولین واکسن آزمایشی ضد کرونا در آمریکا

کلاکت 14.4 هزار دنبال کننده
pixel