قصه یک خاک

149
مستند « قصه یک خاک » اتفاقات رخ داده در زلزله بم را به تصویر می کشد.
pixel