دفاع شیخ الازهر از اعتقادات شیعه و حمله شدید به وهابیت

1,859

شیخ احمد کریمه، از علمای الازهر در برنامه ای تلویزیونی و ضمن بیان خاطرات خود از سفر به ایران، به دفاع از اعتقادات شیعه (در زمینه عدم تحریف قرآن و...) میپردازد، و می گوید وهابیت از روی خباثت و دشمنی، عقاید سایر فرقه ها را بدروغ به شیعه نسبت می دهند: الوهابیة المتسلفة بخبثهم و مکرهم و کیدهم / البته این گونه صحبت ها باعث شد که اخیراً شیخ کریمه رو ممنوع المصاحبه کردن!!

اکبر القراء
اکبر القراء 394 دنبال کننده