تنظیمات اولیه دستگاه دایرکت

6,066
اگر می خواهید وقتی شماره موبایلی را وارد دستگاه دایرکت می کنید بلافاصله یک پیامک برایش ارسال شود باید این ویدئو را تا انتها ببینید. در این ویدئو تنظیمات اولیه را آموزش می دهیم.
دایرکت 35 دنبال کننده
pixel