تیزر رسمی مسابقات AI Challenge 2020

6,256

مسابقه AI Challenge بزرگترین مسابقه هوش مصنوعی کشور است که هر ساله توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. جهت اطلاعات بیشتر به سایت aichallenge.sharif.ir مراجعه فرمایید.

pixel