آرامش روح و روان

103

چگونه اثر روانی از دست رفته‌ی خود را دوباره بازیابی کنیم؟ ـ جناب آقای نادر قنبری متخصص راهنمایی و مشاوره