مقام معظم رهبری :((تحریم های نتیجه نخواهد داد)) لطفا توضیحات را بخوانید ممنون

323
عزیز نوبهار
عزیز نوبهار 49 دنبال‌ کننده

امروز روحانی درمورد بیسیم وعقب ماندگی مذاکره دوباره حرف میزد منظورت کیست عمو آیا مقام معظم رهبری هست؟ ای بی خرد رضا خان هم پس از رفتن به ترکیه کشف حجاب کرد شما را جو گرفته وهمان ماجرا درحال رخ دادن هست وجود مبارک رهبری هست که امروز در آن لباس مقدس خود و خانواده ات سالمید چون شخصی که سرش بریده باشد نمی تواند سخنراتی کند( مثلا داعش وفرقه های مختلف خدا خود همه ما را هدایت کند؛ آمین)

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…