اولین برنده ایرانی جام لویی ویتون - تیم ربات باسط

519

تیم باسط در روبوکاپ ۲۰۱۶ آلمان: کسب مقام اول لیگ ربات های انسان نمای بزرگسال کسب مقام اول رقابت های فنی کسب جام لویی ویتون توسط ربات باسط به عنوان برترین ربات انسان نمای سال ۲۰۱۶

ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک