عواقب ترسناک جنگ های اتمی(14+)

362
در این فیلم عواقب هولناک جنگ های اتمی آمریکا و استفاده از صلاح های ممنوعه توسط ارتش امریکا در عراق و سایر کشورها به تصویر کشیده شده است.از ناهنجاری های ژنتیکی در نوزادان به دنیا آمده در کشورهایی که آمریکا از این صلاح ها استفاده کرده تا نلقص بدنیا امدن نوزادان آن کشورها ای فیلم حاوی تصاویر دلخراشی است که دیدن آن برای کودکان به هیچ وجع توصیه نمی شود.
pixel