افتتاح نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران

3,317

افتتاح نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران با حضور ماریا دوتسنکو ، رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل در ایران

pixel